Tolløkke Skoven


Tolløkke skoven er Ebeltoft eneste bevarede gamle skov, og er en del af Nationalpark Mols Bjerge. Skoven ligger ca. 3 km. syd for Ebeltoft. I skoven finder vi flere arter af pil. Krogede gamle, men også slanke høje bøgetræer, ligesom eg og asketræer er udbredt. Flere steder findes gamle kulturspor, som nedsunkne diger der tidligere blev brugt som indhegning af kreaturer. I skovbunden findes hvid anemone, skovsyre, viol, og skovmærker, og mange flere, ligesom rådyr og et rigt fugleliv, f.eks. Spætte findes i skoven.

I skoven finder vi også Skovpavillonen, et tidligere meget brugt Taktørsted, med beværtning og dans.

Stubbe Sø

Stubbe Sø er Djurslands største sø. Engang var den en del af en fjord, men blev til en sø, da landskabet hævede sig rundt omkring den. Søen er en meget vigtig rasteplads for søfugle og er derfor meget interessant for ornitologisk interesserede. Tilgangen til søen er dog besværlig, da jorden omkring den er ejet af private lodsejere. Staten ejer dog et hjørne ved søens sydøstlige kant, herfra kan man få adgang til søen ad en sti, som føre ned til et fugletårn, hvor man har en flot udsigt ud over søen.
Ved Fugleværnsfondens Naturreservat på nord siden af søen, kan man også komme ned til søen ad en lille sti. Husk at tage hensyn til naturen :-)

Pas På

Fugle som terner, præstekraver og strandskader er
nøje tilpasset til at yngle på stranden. De kan ikke
tage andre steder hen for at bygge rede. Det gør dem
meget sårbare over for forstyrrelser, når vi boltrer os langs kysten.
Hold godt øje med fuglene, når du færdes på stranden.
Undgå at forstyrre fuglene, så de har ro til at passe
deres æg og unger.
Fuglenes reder ligger højere oppe, hvor vandet ikke kan nå dem.
Hvis du møder nervøse fugle, så skynd dig videre. Gå helst direkte ned mod vandet og fortsæt turen her,
indtil du er nået et godt stykke væk.

Ahl Plantage


Du kommer ud til plantagen, enten ved at tage stien inde fra skudehavnen eller hvis du er i bil, køre man ud til P-pladsen, som ligger i skovkanten på østsiden.

Det er nemt at færdes i skoven, så skoven er meget besøgt. En bred sti føre direkte gennem skoven ned til Ahl Hage. Her kan du dreje til højre og gå rundt langs kysten, hvor de er et rigt fugleliv og en flot udsigt til Mols bjerge. Stien fører tilbage til p-pladsen. På strækningen passere man skansen fra starten af 1800 tallet, som blev anlagt for at beskytte de danske kyster. Herfra har du også en virkeligt flot skue ind over Ebeltoft.

Langsø og Øjesø

Langsø og Øjesø er også skabt af det sidste store isfremstød under den sidste istid for omkring 14.000 – 15.000 år siden. Efterhånden som dødisen smeltede, sank sandsletten pletvis sammen mellem enkelte tilbagestående bakker med flade toppe. Stubbe Sø er sammen med Langsø og Øjesø de største
dødishuller på smelte- vandssletten.
En god tur kunne værre, at gå/cykle fra Ørnbjerg Mølle og tage de små stier ud til Søvej og opleve skoven og søerne uden nogen forstyrrelser.

 Hyllested bjerge

Hyllested Bjerge er et lidt overset område, som ligger tæt på byen Gravlev. 

På Brønhøjvej ligger en lille 

p-plads, foran indgangen til 

området. En sti fører rundt i

bakkerne og skoven. Det er en natur sti, som holder sig selv.

Et flot område hvor man på toppen har en flot udsigt, ud

over Kattegat med øen Hjelm

i baggrunden. 


Der vokser mange vildebær

og området er udlagt som naturskov med afgræsning.

Der er shelters i området man kan leje,og når man overnatter kan man høre løverne fra Ree Park Safari brøle.

 

Egsmark Plantage

Plantagen ligger ved rastepladsen på hjørnet af hovedlandevejen mellem Ebeltoft og Feldballe – lige ved afkørslen mod Tirstrup.
Plantagen byder på en rejse tilbage i tiden til dengang, da den jyske hede blev plantet til med træer.

Besøgende kan således vandre i plantagen og samtidig blive klog på historien.
Historien handler om plantningssagen, der repræsenterer en vigtig del af vores kulturhistorie og har sat tydelige aftryk i Nationalparken.

Her er bl.a. plancher om foreningens historie og skilte om træsorterne som f.eks. klitfyr, koreansk fyr, tuja, fuglekirsebær, skovfyr, bøg, lærk og sitkagran.

Mols Bjerge

Landskabet i Nationalpark Mols Bjerge er skabt af gigantiske tunger af is og tonsvis af vand over millioner af år.
Området byder på noget af den bedste naturoplevelse i Danmark. Vi kan kun råde dig til, at anskaffe et kort over området (se under seværdigheder).
Du har muligheder for et utal af flotte vandreture og da der er mange shelters i området, kan du sagtens overnatte og opleve naturen på denne måde.
Fordi nationalparken rummer så mange forskellige naturtyper, findes her også en række sjældne insekter, dyr og planter. Du kan også møde køer, får og heste rundt omkring, da de er med til at holde naturen ved lige, så den ikke springer i skov.